0933801891
1
Bạn cần hỗ trợ?

Phin lọc 3M chính hãng 6003

320.000 

Giúp bảo vệ hô hấp chống lại một số hơi hữu cơ hoặc axit như chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide hoặc hydrogen fluoride. Sử dụng với các mặt nạ nửa mặt và mặt nạ 3M ™ 6000, 7000 và FF-400