0933801891
1
Bạn cần hỗ trợ?

Xem tất cả 30 kết quả

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Bộ ngàm có nắp ngàm đồng D65

660.000 

Đầu phun chữa cháy

Đầu phun sprinkler phun ngang

48.000 
95.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Khớp nối vòi chữa cháy Tomoken D50

69.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Khớp nối vòi cứu hỏa Tomoken D65

99.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Khớp nối vòi DN50

59.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Khớp nối vòi DN65

79.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Lăng phun chữa cháy D50

60.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Lăng phun chữa cháy D65

80.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Lăng phun chữa cháy tay gạt DN50

450.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Lăng phun chữa cháy Tomoken D50

80.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Lăng phun chữa cháy Tomoken D65

100.000 

Lăng phun

Lăng phun VN D50

95.000 

Lăng phun

Lăng phun VN D65

120.000 

Đầu phun chữa cháy

Nắp chụp đầu phun chữa cháy

30.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Nắp ngàm đồng D65

376.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Ngàm ren trong đồng D65

296.000 

Đầu phun chữa cháy

Rọ bảo vệ đầu phun sprinler

113.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van đồng Tomoken D50 ngàm đồng

630.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van góc chữa cháy D50

180.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van góc chữa cháy DN65

250.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van góc chữa cháy Tomoken D50

250.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van góc cứu hỏa Tomoken D65

320.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van góc D50 ty thau

250.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van góc D65 ty thau

320.000