0933801891
1
Bạn cần hỗ trợ?

Xem tất cả 25 kết quả

Đầu phun chữa cháy

Đầu phun sprinkler phun ngang

33.000 
90.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Khớp nối vòi chữa cháy Tomoken D50

69.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Khớp nối vòi cứu hỏa Tomoken D65

99.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Khớp nối vòi DN50

59.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Khớp nối vòi DN65

79.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Lăng phun chữa cháy D50

60.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Lăng phun chữa cháy D65

80.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Lăng phun chữa cháy tay gạt DN50

450.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Lăng phun chữa cháy Tomoken D50

80.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Lăng phun chữa cháy Tomoken D65

100.000 

Lăng phun

Lăng phun VN D50

95.000 

Lăng phun

Lăng phun VN D65

120.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van đồng Tomoken D50 ngàm đồng

630.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van góc chữa cháy D50

180.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van góc chữa cháy DN65

250.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van góc chữa cháy Tomoken D50

250.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van góc cứu hỏa Tomoken D65

320.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van góc D50 ty thau

250.000 

VAN - LĂNG PHUN - ĐẦU PHUN

Van góc D65 ty thau

320.000