0933801891
1
Bạn cần hỗ trợ?

Cập nhật mới nhất Tiêu chuẩn kiểm tra bình chữa cháy bạn cần phải biết-Liên hệ 0913.801.891

Quy định bình chữa cháy những điều bạn cần phải biết

TCVN 7435 -2:2004 -ISO 11602 2 :2000 PHÒNG CHÁY,

CHỮA CHÁY BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY

4. KIỂM TRA BẢO DƯỠNG VÀ NẠP LẠI
4.1 Quy định chung
4.1.1 Người chủ hoặc đại lý hoặc người ở nơi các bình chữa cháy được bố trí
phải có trách nhiệm kiểm tra,bảo dưỡng và nạp lại.
4.1.2. Quy trình kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa cháy khác nhau nhiều. Các
kiến thức tối thiểu cần thiết để thực hiện quy trình kiểm tra hàng tháng theo 4.2. Chỉ
những người có thẩm quyền mới được bảo dưỡng và sửa chữa theo 4.3 và 4.4. Xem
phụ lục A.
4.1.3  Việc  bảo  dưỡng  và  nạp  lại  phải được  thực  hiện  theo  sổ  tay  hướng  dẫn
thích hợp,sử dụng các loại dụng cụ,vật liệu thay thế,dầu bôi trơn và các phụ tùng
thay thế nhận biết được và được người sản xuất hướng dẫn.
4.1.4 Bình chữa cháy không còn khả năng bảo dưỡng hoặc nạp lại phải được
thay thế bằng một bình dự trữ cùng kiểu và tối thiểu cùng loại và cùng công suất.
4.2 Kiểm tra
4.2.1 Bình chữa cháy phải được kiểm tra khi lần đầu đưa vào sử dụng và sau đó
phải được kiểm tra định kỳ khoảng 30 ngày. Bình chữa cháy phải được kiểm tra với
chu kỳ ngắn hơn khi có yêu cầu.
4.2.2 Kiểm tra định kỳ được thực hiện để đảm bảo bình chữa cháy:
a/ Được đặt đúng vị trí quy định;
b/Không bị trở ngại và dễ nhìn thấy và bản hướng dẫn sử dụng của bình quay ra
ngoài;
c/Hướng dẫn sử dụng rõ ràng;
d/Niêm phong hoặc bộ phận chèn không vỡ hoặc bị mất;
e/Còn đầy (bằng cách cân hoặc nhấc)
f/Không bị hưhỏng, ăn mòn,rỏ rỉ hoặc lăng phun bị bịt kín;
g/Nếu đồng hồ đo áp suất,kim của đồng hồ phải ở vị trí hoạt động hoặc nằm
trong khoảng hoạt động.
4.2.3  Khi  kiểm  tra  nếu  phát  hiện  bất  kỳ  bình  chữa  cháy  nào  không đảm  bảo
đúng   các điều   kiện được  liệt  kê  trong  4.2.2a  và  b/ phải  có  hành động  chỉnh  sửa
ngay.
4.2.4 Khi kiểm tra phát hiện bất kỳ bình chữa cháy nạp lại được nào không thực
hiện đúng  bất  kỳ điều  kiện  của  c/,d/,e/,f/ hoặc  g/ của  4.2.2  thì  phải  tiến  hành  bảo
dưỡng theo qui trình thích hợp.
4.2.5 Khi kiểm tra phát hiện bất kỳ bình chữa cháy bằng bột không nạp lại được
không thực hiện đúng bất kỳ điều nào của c/,d/,e/,f/hoặc g/của 4.2.2 thì phải loại bỏ.
4.2.6 Khi kiểm tra phát hiện bất kỳ bình chữa cháy halon không nạp lại được
không thực hiện đúng bất kỳ điều kiện nào của c/,d/,e/,f hoặc g/của 4.2.2 thì phải
loại bỏ và chất chữa cháy phải được lấy lại hoặc huỷ.
Kết quả hình ảnh cho binh chua chay co2
4.3 Bảo dưỡng
4.3.1 Quy định chung về bình chữa cháy
Tất cả các loại bình chữa cháy,trừ loại được lưu ý ở phục lục C,phải đảm được
bảo dưỡng nhưsau:
a/ Không quá một năm nhưng không ít hơn 6 tháng một lần;
b/ Thử thuỷ lực đúng kỳ;
c/ Khi có yêu cầu kiểm tra đặc biệt. Quy trình bào bảo dưỡng phải tiến hành phù
hợp với 4.3.2
4.3.2 Quy trình đối với tất cả các loại bình chữa cháy
4.3.2.1 Trong một lần bảo dưỡng,tất cả các loại bình chữa cháy phải:
a/Kiểm tra niêm phong và cơcấu an toàn để xác định bình chữa cháy đã được
sử dụng chưa;
Sau khi bảo dưỡng,thay thế cơcấu an toàn và lắp liêm phong mới;
Kết quả hình ảnh cho binh chua chay co2
c/Gắn biển vào bình hoặc ghi nhãn tấm biển gắn vào bình để chỉ ra rằng đãtiến
hành bảo dưỡng theo quy định.
4.3.2.2 Đối với việc cân nhắc quy trình được thực hiện khi bảo dưỡng bình chữa
cháy xách tay,các loại bình được phân loại nhưsau:
-Loại 1:Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là nước,nước có phụ
gia,hoặc bọt
-Loại 2:Bình có áp suất nén trực tiếp với chất chữa cháy là bột hoặc halon;
-Loại 3:Bình dùng chai khí đẩy với chất chữa cháy là nước,nước có phụ gia
hoặc bọt;
-Loại 4:Bình dùng chai khí đẩy với chất chữa cháy là bột;
-Loại 5:Bình chữa cháy các bon dioxide

CÔNG TY TNHH PCCC AN PHÚC

Địa chỉ: 59 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM

(Phía sau triển lãm Tân Bình đường Hoàng Văn Thụ)

Điện thoại: 028.62860099   Hotline: 0903.801.891 – 0913.801.891

Email: kinhdoanh@pcccanphuc.vn – pcccanphuc@gmail.com

Website: www.pcccsaigon.net – www.thietbipccc.org – www.pcccanphuc.com – https://pcccanphuc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *